16. 9. 2023

13:00

TP#4 + Noise Kitchen

🡳 ᴇɴɢ ʙᴇʟᴏᴡ
 
Technopunk prezentuje spojení technologie a punkově smýšlejících tvůrců. Spolupráce je esencí tvořivosti a jsme rádi, že se na naší čvrté akci podílíme s dalšími kolektivy.
 
Tím prvním je nově vzniklé komunitní centrum Silo Jihlava, které zároveň akci hostí ve svých prostorech. Místní komunita otevřela veřejnosti bývalé obilné silo z roku 1928 a společně se tu utváří prostor pro kulturní a společenské akce, spolupráci a seberozvoj, nebo jen odpočinek, v blizkosti centra Jihlavy. Jejich vizí je usilovat o uvědomělý, ohleduplný a udržitelný svět. Jsme rádi, že vám můžeme komunitu a objekt sila se silným duchem místa představit.
 
Dalším podílejícím se projektem je Noise.Kitchen. Komunita dříve provozující jedinečný obchod s elektronickými nástroji v Praze, v současnosti především aktivní v organizování pájecích workshopů v Petrohradská kolektiv. Noise.Kitchen bude mít v režii půdní klenutý prostor a přiléhající terasu, kde uslyšíte vystoupení spřízněných hudebníků a členů kolektivu. Jejich poslední aktivitou je i produkce serigrafií a blank panelů pro eurorack s grafikami vybraných umělců, které bude možno na místě zakoupit.
 
Během dne se budete moct občerstvit na místě díky Food not Bombs nebo Zlobí boudě. V prostorech bude dále probíhat market nebo workshop, kde si budete moct vytvořit vlastní jednoduchý syntezátor nebo efekt.
 
line-up:
AWARE
ANA MI
CRINGE PRINCE
JADRAN
MATĚJ KOTOUČEK
LOTUS WASH
MŽOURACK
MANGO SHEIKH
PLEPS
RATART
SQARE
ŠEMINEM
VITALITY KOMPLEX (DISSENT ODDS + VEIN DATA)
WATAPI
 
🡳
Technopunk presents a fusion of technology and punk-minded creators. Collaboration is the essence of creativity and we are happy to participate in our fourth event with other collectives.
The first is the newly established community center Silo Jihlava, which also hosts the event on its premises. The local community has opened a former grain silo from 1928 to the public, and together they are creating a space for cultural and social events, cooperation and self-development, or just relaxation, near the center of Jihlava. Their vision is to strive for a conscious, considerate and sustainable world. We are happy to introduce you to the community and silo facility with a strong spirit of place.
Another participating project is Noise.Kitchen. The community used to run a unique shop with electronic music gear in Prague, currently mainly active in organizing soldering workshops in Petrohradská kolektiv. Noise.Kitchen will be directed by an attic vaulted space and an adjacent terrace, where you will hear performances by related musicians and members of the collective. Their latest activity is the production of serigraphs and blank panels for eurorack with graphics by selected artists, which will be available for purchase on the spot.
During the day, you will be able to get refreshments on site thanks to Food not Bombs or Zlobí bouda. There will also be a market or workshop in the premises, where you can create your own simple synthesizer or effect.

Adresa: Chlumova 35, Jihlava

© 2023 SILO – Komunitní centrum Jihlava | JelenStudio.cz webdesign