19. 5. 2023

22:00

Afterparty Fun Fatale

DJka Microchic, ktorá k nám zavíta z Bratislavy, roztancuje vaše kosti svojou čerstvou selekciou electra, techna a breakbeatov.
Mohli ste ju počuť hrať v bratislavskej Fuge, brnenskom Artbare a na free parties, po ktorých tiež poletuje. Po Fun Fatale ju najbližšie nájdete na lineup-e festivalu klubovej undergroundovej scény Halp v Moravanoch nad Váhom.
Dokáže vykúzliť atmosféru, pri ktorej sa nohy musia hýbať a telo vlniť. Ponorte sa s ňou do sveta elektroniky a vákua prísnych beatov.
~~~
Aida, občasne vystupujúca pod menom Shehighrezáda, sa k Microchic pripojí a recept na zábavu okorení svojimi tajnými prísadami. Microchics vás spolu vtiahnu na cestu č. 808 a 303.
*****************************************************************
DJ Microchic, who’s visiting us from Bratislava, is going to make your bones dance thanks to her fresh selection of electro, techno and breakbeat.
You could have heard her playing in Bratislava’s Fuga, Brno’s Artbar and free parties, where she is also a frequent guest. After Fun Fatale festival, she’s going to appear at Halp lineup, a festival of underground club music in Moravany nad Váhom.
Microchic is able to witchcraft an atmosphere, in which your feet just must move and body shaking. Dive with her into a world full of electro and strict beats.
~~~
Aida is going to join by adding her secret ingredients to the fun. Beware, cause Microchics will take you on journey on routes 808 and 303.
 
LILITH
Prístup tohto dievčaťá je vykryštalizovaný v rýchlom tempe jej setov. LILITH je navonok neposlušná, vo vnútri roztomilá. Jej selekcia sa pohybuje v spektre žánrov hardcore, techno, trance, obohatená chytľavou tanečnosťou.
*****************************************************************
This girl serves her attitude in a high tempo. LILITH is nasty on the outside and kawaii on the inside. She plays a mix of hardcore, techno, trance and dancy dancy.
 
Tasya, pôsobiaca v Prahe, je audiovizuálna umelkyňa a djka. Rada vo svojich setoch skúma a objavuje všetko zvláštne a chytľavé, a to naprieč žánrami. Určite je treba vyzdvihnúť jej dôraz na emócie, ktoré sú s hudbou a jej setmi neoddeliteľné spojené. Servíruje zlomené beaty pre zlomené srdcia.
*****************************************************************
Tasya is a Prague-based audiovisual artist and dj. In her sets she likes to explore all things weird and bouncy, mixing genres and diving deep in the study of the emotional range. Broken beats for broken hearts.
 
Olia, taktiež vystupujúca pod menom NYMPHETAMINE, je dynamická a charizmatická DJka s vášňou pre psytrance, trance a breakbeat. Narodená v Bosne, vyrastajúca na Cypre, určitú dobu pôsobiaca v Srbsku –⁠ toto všetko prispelo k Oliinému rozhľadu a znalosti kultúr.
Okrem jej hudobných predností je Olia taktiež linguistkou, ovládajúc plynule 5 jazykov. Jej extrovertná a energetická povaha dodáva iskru jej osobe nielen na stagi, ale aj mimo neho, a tak sa brnenská hudobná scéna rozvlnila Oliinym veľkým talentom a nákazlivou náturou.
V jej setoch sa stretávame s jedinečnou zmesou divokých beatov, psychedelických zvukov a povznášajúcich melódií, vďaka čomu vás jednoznačne nabijú energiou a inšpirujú.
NYMPHETAMINE je od roku 2022 členkou brnenského kolektívu CandyCore.
*****************************************************************
Brnenský CandyCore je kolektív združujúci profesionálne a kreatívne ženy.
Ich poslaním je vytvoriť interaktívnu komunitu, zdieľať a šíriť hodnoty ako sú začleňovanie druhých a s tým spojená rozmanitosť, rovnosť práv a sloboda prejavu.
V ich réžii sú rôzne sociálno-kultúrne akcie a stretnutia, ktoré umožňujú kreatívnym jedincom zdieľať skúsenosti a spolutvoriť, vďaka čomu pridávajú na kvalite životu seba a ľudí okolo.
——–
Meet Olia, also known as NYMPHETAMINE, a dynamic and charismatic DJ with a passion for psytrance, trance, and breakbeat music. Born in Bosnia and raised in Cyprus, Olia has also lived in Serbia, giving her a diverse perspective on the world and its cultures.
Aside from her musical prowess, Olia is also a linguist, speaking five languages fluently. Her extroverted and energetic nature adds to her powerful presence, both on and off stage. With her impressive talents and infectious personality, Olia has been making waves in the Brno scene.
As NYMPHETAMINE, Olia’s sets are a unique blend of driving beats, psychedelic sounds, and uplifting melodies. Her performances are sure to leave you feeling energized and inspired.
NYMPHETAMINE is also a member of the CandyCore collective since 2022.
*****************************************************************
CandyCore is a collective of professional creative women based in Brno.
Their mission is to create an interactive community and promote values such as inclusion and diversity, equal rights and freedom of expression.
They organize socio-cultural events and informal gatherings that allow creatives to share experiences and collaborate, ultimately improving the quality of life in our community.
~~~

Adresa: Chlumova 35, Jihlava

© 2023 SILO – Komunitní centrum Jihlava | JelenStudio.cz webdesign